Mätning av förbränningsutrymmet på en 50cc crossmotor med hjälp av ATOS 3D-scanning.

2018-03-26

Syftet med det här projektet är att beräkna volymen hos förbränningsutrymmet på en 50cc cross motor. Som hjälp för att mäta volymen har en ATOS 3D-scanner använts. I ATOS programvaran finns numera funktionalitet för beräkning av volymen på inscannade objekt. Normalt är det bäst att starta med ett enkelt 3D-scannat objekt för beräkning av en volym. Vi har tagit ett steg ytterligare för att visa att det, med ATOS, även går att ta fram volymen på en relativt komplicerad konstruktion.

 

Motorn i detta fall är på 13 hästkrafter. Hela crosscykeln väger 35 kg och han som kör 20 kg vilket innebär att det går undan lite mer på crossbanan här jämfört med en ”fullvuxen” 15 åring som kör en tyngre EU-moped.

 

Volymen kommer att bestämmas i tre steg.

 

  1. Volymen på förbränningsutrymmet (endast topplock och utan hänsyn till kolvens påverkan)
  2. Cylinderns volym när kolven står i sin inre position eller nedre läge.
  3. Cylinderns volym när kolven står i sin yttre position eller övre läge.

För att kunna beräkna efterfrågade volymer måste motorn 3D-scannas med topplock fastsatt för att få topplockets position.

Därför börjar vi med att 3D-scanna den kompletta crossmotorn. Tack vare användandet av referensmärken på topplock och motor kan vi i ett senare läge enkelt digitalt montera topplocket i rätt position.
 

 

I nästa delmoment har vi monterat av topplocket för att kunna 3D-scanna det separat både invändigt och utvändigt (tändstiftet måste sitta kvar eftersom det kommer att påverka volymerna) . 

 

I tredje delmomentet återgår vi till själva motorn, vi vrider upp kolven till sitt övre läge i cylindern och utför 3D-scanningen.  

 

Nu vrider vi ner kolven till botten läge och utför scanningsprojekt nummer 4. Vi behöver inte fånga hela insidan av cylindern och inte heller hela toppen av kolven, bara tillräckligt med data för att ATOS programvaran skall kunna finna en cylindrisk yta och kolvens läge.
Vi fångar även data på utsidan av cylindern för att, med referensmärkens hjälp, kunna rikta in scanningsresultatet mot tidigare scanningar.
Därefter riktas scanningarna upp mot varandra.

Det första resultatet, förbränningsutrymmet i topplocket, kan nu tas fram genom att klippa loss förbränningsutrymmet i topplocket och med hjälp av ATOS programvaran beräkna volymen.
 

 

Därefter tas den sammanlagda volymen av förbränningsutrymmet och cylindervolymen när kolven befinner sig i sitt nedre läge fram.
För att kunna få fram volymen när kolven står i sin nedre position måste vi skapa en sluten mesh. När denna volym har skapats adderas denna volym med volymen för förbränningsutrymmet.
 

 

Den sista volymen som ATOS programvaran skall ta fram är volymen mellan kolvens övre läge och toppen på cylindern plus förbränningsutrymmets volym.  

 

Tag gärna kontakt med Cascade om du vill veta mer.

 

 

-

Etiketter:
Sidor:

 Kontaktinfo

MIG Mätteknik i Gnosjö AB

Anderstorpsvägen 2

335 33 GNOSJÖ

Telefon: 0370-980 80

Kontorstider

Måndag - fredag 07.30-16.30
info@matteknik.com

Kontakta oss & karta

 Tipsa andra

 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 33 andra.


AA-diplom Mig MätteknikMIG Mätteknik i Gnosjö AB
Anderstorpsvägen 2
335 33 GNOSJÖ
Telefon: 0370-980 80
www.matteknik.com