CMM mätning

MIG Mätteknik i Gnosjö

Start

MIG Mätteknik i Gnosjö startades år 2006 och har till uppgift att stödja företag med mättekniska tjänster, såsom legomätning, uppmätningar av utfallsprover, scanning, fixturmätning, prototyper med mera. Vi bedriver mätningen i tempererade anpassade lokaler i centrala Gnosjö. Vår personal har lång erfarenhet inom det mättekniska området och utvecklas samt utbildas ständigt för att ligga i framkant.

Sedan 2016 ingår Mätteknik I Gnosjö i Cascade Control AB

CMM mätning

Allmänt om Koordinatmätmaskiner

En koordinatmätmaskin är ett komplicerat mätverktyg, som möjliggör snabb mätning av komplexa detaljer/produkter. Den avancerade konstruktionen mäter med hjälp av ett koordinatsystem i tre dimensioner, vilket bygger upp detaljens geometriska utseende genom nödvändigt antal mätpunkter. Koordinatmätmaskinen har en extremt hög flexibilitet på grund av sin uppbyggnad och möjlighet till anpassning för specifika mätfall. Det finns ett antal olika typer av koordinatmätmaskiner som är lämpade för olika sorters mätningar sett från krav på noggrannhet, snabbhet och åtkomlighet samt arbetsområde. Nedan beskrivs de vanligaste typerna på marknaden.

Horisontalspindelmaskin

Horisontalspindelmaskiner passar bra som ritsmaskiner eftersom de har en hög åtkomlighet genom sin konstruktion. Denna maskin lämpar sig bra till stora objekt som har låga noggrannhetskrav, eftersom noggrannheten begränsas med denna konstruktion. 

Konsolmaskin

En konsolmaskin har hög åtkomlighet och skiljer sig från horisontalmaskinen genom sitt överhäng som gör denna konstruktion stabilare. Den relativt lilla massan ger möjlighet till ökad mäthastighet jämfört med horisontalspindelmaskiner

Portalmaskinen

Portalmaskinen är den koordinatmaskin som har den högsta noggranneheten och generellt också en bättre stabilitet än de andra typerna. Problemet som kan uppkomma med denna uppbyggnad är att en portalmaskin med fast bord och rörlig portal kan få problem med vridning i sin konstruktion vilket påverkar mätnoggrannheten. Genom att använda sig av en portalmaskin med rörligt mätbord, undviks denna svaghet. Det rörliga mätbordet ger dock en viss begränsning i möjlig detaljvikt.

Våra Koordinatmätmaskiner

Vi har flera CMM koordinatmätmaskiner för mätning av små samt stora detaljer. Våra mätmaskiner är av portaltyp med hög noggranhet och vi kan mäta detaljer upp till 1500mm. Vi använder oss av mjukvaran PC-Dmis i våra mätmaskiner vilka supportas av Hexagon metrology.

 Kontaktinfo

MIG Mätteknik i Gnosjö AB

Anderstorpsvägen 2

335 33 GNOSJÖ

Telefon: 0370-980 80

Kontorstider

Måndag - fredag 07.30-16.30
info@matteknik.com

Kontakta oss & karta

 Följ oss!

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 33 andra.

MIG Mätteknik i Gnosjö AB
Anderstorpsvägen 2
335 33 GNOSJÖ
Telefon: 0370-980 80
www.matteknik.com